Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 22-01-2015

Nævnet udtalte kritik af, at mægleren havde annonceret sælgers ejendom til salg i lokalavisen med
en forkert udbudspris, og at mægleren ikke i købsaftalen havde forholdt sig til, at der på
ejendommen fandtes 2 skure, som ikke fremgik af ejendommens dokumenter. Nævnet
fandt imidlertid ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælger havde solgt
ejendommen til en pris, der var lavere end udbudsprisen. Nævnet fandt heller
ikke anledning til at pålægge mægleren at betale tabt arbejdsfortjeneste til
sælger eller erstatte sælgers udgift til byggesag. (J. nr. 2014-0129)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-11--0001

Der var flere interesserede købere til sælgers ejendom. Som sagen forelå oplyst for nævnet, havde mægleren opfyldt sin pligt til at forelægge ethvert købstilbud for sælger. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren over for sælger havde tilbageholdt oplysninger om køber 1´s seneste købstilbud eller givet urigtige oplysninger herom.  Nævnet fandt det dermed heller ikke godtgjort, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælger valgte at sælge ejendommen til køber 2 for 2,345 mio. kr., hvilket var 30.000 kr. mindre, end køber 1 havde budt. Allerede af den grund fandt nævnet ikke grundlag for at fastslå, at mægleren havde rådgivet sælger forkert i forbindelse med købsaftalens indgåelse, og nævnet kunne ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til sælger eller at tåle en vederlagsreduktion. (j.nr. 2019-0160)

                                

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået