Udskriv

Orientering

Indgivelse af klage 

 

En klage skal indgives skriftligt på dansk, og sagsbehandlingen foregår på dansk. Behandlingen og afgørelsen af klagen sker udelukkende på baggrund af skriftligt materiale. Det er således ikke muligt at afgive mundtlig partsforklaring eller at føre vidner for nævnet.

 

Inden klage indgives til Klagenævnet for Ejendomsformidling er der 5 forudsætninger, der skal være opfyldt:

1) Klagen skal vedrøre et forhold mellem en forbruger og en ejendomsmægler.

2) Forbrugeren skal have henvendt sig til ejendomsmægleren om klagepunkterne, uden at dette har ført til en løsning af tvisten.

3) Behandling af klagen må ikke henhøre under offentlige myndigheder eller andre klage- eller ankenævn.

Hvis der før indgivelse af klagen til nævnet, allerede verserer en retssag mellem forbrugeren og ejendomsmægleren om samme spørgsmål, kan nævnet alene behandle sagen, hvis retten accepterer at hæve retssagen, indtil nævnet har taget stilling til klagen.

4) Klagen skal indgives skriftligt på et klageskema, der enten kan downloades nederst på denne side eller rekvireres ved henvendelse til nævnets sekretariat.

5) Der skal indbetales et klagegebyr til nævnet på 250 kr.

Gebyret skal indbetales på nævnets konto med angivelse af klagers navn: konto nr. 2191 6874260426.

Hvis forbrugeren får medhold i sin klage, sagen forliges til forbrugerens fordel, eller hvis sagen afvises, tilbagebetales gebyret til forbrugeren.

 

Her kan du downloade et klageskema:

VIGTIGT: Du skal downloade skemaet og gemme det på din computer.

Herefter skal du udfylde det gemte skema og herefter gemme igen, før det vedhæftes i en e-mail til nævnet. 

Klageskema vedr. køb af fast ejendom 
Klageskema vedr. salg af fast ejendom
Klageskema vedr. andet

 

 

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået